Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tiền Phong

Thôn 2 Lâm Trường - Tiền Phong - Qếu Phong